ErvervetAreal

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6


PermanentErverv objekttype

Er areal som grunneier avstår permanent


Servitutter objekttype

F.eks. rettighet til å ha liggende V/A-ledninger


MidlertidigBeslag objekttype

Er areal som leies under anleggsperioden, men som tilbakeføres i tilsvarende stand til grunneier ved anleggssluttPermanentKlausulertAreal objekttype

F.eks. fri sikt ved privat avkjørsel mot veikryss