Bruksklasse, spesialtransport

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Gjeldende bruksklasse for spesialtransport i vegliste.