Bærelag

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).

Viser treff 1 - 10 av 10
Bærelag objekttype

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).NedreNominelleSteinstørrelseBærelag kodeliste

Angir nedre nominell steinstørrelse for bærelagsmaterialet.


LagtypeBærelag kodeliste

Angir om det er tale om øvre eller nedre bærelag.


TypeBærelag kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


ModifisertBindemiddelBærelag kodeliste

Angir om det er brukt modifisert bindemiddel.


ØvreNominelleSteinstørrelseBærelag kodeliste

Angir øvre nominell steinstørrelse for bærelagsmaterialet.