Signalpunkt

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.

Viser treff 1 - 6 av 6
Signalpunkt objekttype

Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.


Tilleggsutstyr kodeliste

Angir hvilket tilleggsutstyr det finnes i forbindelse med vegobjektet


OppsettingsutstyrSignalpunkt kodeliste

Angir hvilken type oppsettingsutstyr vegobjektet er festet på