Ledning 4.6 Fjernvarme

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) under arbeid 1.0

pakke

Beskrivelse: Fagområdet fjernvarme er kun overfladisk behandlet i denne versjonen av SOSI Ledning. Forhåpentligvis er det ønsker og anledning til å gå videre med dette ledningsfagområdet ved en senere oppdatering.