Råstoff

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

Råstoff-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen beskriver areal og punktobservasjoner knyttet til utvinning av geologisk betingede naturressurser. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og Svalbard. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samråd med Bergvesenet. Spesifikasjonen er ment å være uavhengig av målestokker

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0

Tilbaketrukket

4.0


Råstoff-4.1Utkast fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1Utkast

Utkast

4.1