Kum

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: Dreneringskonstruksjon

Viser treff 1 - 13 av 13
Kum objekttype

Dreneringskonstruksjon


MaterialtypeKum kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet


EierKum kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Kumskjerm kodeliste

Angir om det er satt opp en skjerm/skjold ved kummen inn mot skråningen for å hindre at det glir masser fra skråning ned i kummen eller blokkerer kumlokket. Det kan også angis hvilket materiale denne skjermen er av.


Stige kodeliste

Angir hva slags stige det er i kummen


TypeKum kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


HarFlyteramme kodeliste

Angir om kummen har flyteramme eller ikke


BruksområdeKum kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


Dykker kodeliste

Angir om det er dykker i tilknytning til kummen. Dykker er en konstruksjon som skal hindre slitasje på kummen når det føres mye vann inn i kummen på et nivå høyere enn bunnen på kummen. Dykker kan også brukes for å føre inn en slange med vann eller damp f