Ferist

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka)

Viser treff 1 - 7 av 7
Ferist objekttype

Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka)


TypeFerist kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


Passering_Ved_Ferist kodeliste

Angir om det er mulighet for passering for fotgjengere utenom ferist


Vinterforberedelse kodeliste

Angir hva som skal gjøres med ferist i forkant av vinter sesongen