Friksjonsforbedring

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Strekning der det er spesielle krav om vintervedlikehold i form av salting, sanding etc.

Viser treff 1 - 5 av 5
Friksjonsforbedring objekttype

Strekning der det er spesielle krav om vintervedlikehold i form av salting, sanding etc.


TypeFriksjonsforbedring kodeliste

Angir hvilken type friksjonsforbedring det er tale om.