Plan

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 13 av 13

Plan-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.). Miljøverndepartementet krever ikke at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk digitale teknikker i sitt planarbeid, men i de tilfeller der det gjøres, anbefaler departementet at standarden blir lagt til grunn

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0

Erstattet

4.0


Plan-4.1 fagområdestandard

spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1

Erstattet

4.1


Plan 4.2 fagområdestandard

spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2

Erstattet

4.2


Plan 4.3 fagområdestandard

spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3

Erstattet

4.3


Plan 4.5 fagområdestandard

spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5

Erstattet

4.5


Plan 4.5.1 fagområdestandard

spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1

Erstattet

4.5


Plan 4.5.2 fagområdestandard

spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2

Erstattet

4.5.2


Plan-5.0 fagområdestandard

modell for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985. I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, bør digital representasjon av disse også forholde seg til standarden.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0

standardisert

5.0


Plan-5.1-Utkast fagområdestandard

modell for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.1-Utkast

Foreslått

5.0


Eksterne kodelister pakke

kodelistene for formål er kandidater for eksterne kodelisterfor De fulle kodelistene for RpArealFormål, KpArealFormål, RegformBrukFormål og Arealbruk er gjengitt her.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Eksterne kodelister

1.0


Plan 4.6 pakke

Lagt klar til mer omfattende revisjon. Rettet opp litt på KpSamferdselLinje: Attributtnavn endret fra grense til senterlinje, ref SOSI Ag9 2012-10-09. 2014-09-01: KpBestemmesesområde og RpBestemmesesområde kan ha flere hjemler (type)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6

Utkast

4.6


Regionalplan 4.6 fagområdestandard

spesifikasjonen er en standard for digitale regionale planer etter plan- og bygningsloven (pbl.). Der det utarbeides digital regionalplan, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften § 9 og forutsetningen i § 12 første ledd

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6

Erstattet

4.6


Regionalplan 4.6.1 fagområdestandard

spesifikasjonen er en standard for digitale regionale planer etter plan- og bygningsloven (pbl.). Der det utarbeides digital regionalplan, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften § 9 og forutsetningen i § 12 første ledd

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1

Tilbaketrukket

4.6.1