Tverrprofil

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Snitt av veg vinkelrett på vegens midtlinje

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6

Lagre som:
Tverrprofil objekttype

Snitt av veg vinkelrett på vegens midtlinje


Dataopprinnelse kodeliste

Angir hvilke kilde dataene kommer fra


Målemetode_Bredde kodeliste

Angir metode for måling av bredde. Kodeverk fra TVERR benyttes