Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Eldre modellelementer som er under utfasing og derfor ikke anbefalt brukt i denne versjonen.

Viser treff 1 - 4 av 4

Spesielle linjer og punkter pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter

Gyldig

1.0


INON_Inngrep pakke

Bør vurderes flyttet inn i fagområde "Landskap", som allerede har modellert noen INON-forhold.

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\INON_Inngrep

Gyldig

1.0


Tilgjengelighetsdata pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Tilgjengelighetsdata

Gyldig

1.0