Ledning 4.6 EL-nettverk

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) under arbeid 1.0

pakke

Beskrivelse: EL-nettverk beskriver i hovedsak nettverk for transport av elektrisitet. I tillegg finnes noen objekttyper som beskriver produksjon eller forbruk av elektrisitet.

Viser treff 1 - 43 av 43

EL Datatyper pakke

EL Datatyper gir en oversikt over datatyper i EL-nettverk.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 EL-nettverk\EL Datatyper

Utkast

1.0


EL Kodelister pakke

EL Kodelister gir en oversikt over kodelister i EL-nettverk.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 EL-nettverk\EL Kodelister

Utkast

1.0
EL_Kveil objekttype

opprullet del av ledning, for videre legging (til abonnent) Merk: Kveilen kan gjerne være nedgravd i bakkenEL_KoplingGenerell objekttype

en generell objekttype for EL_Kopling. Brukes der ingen av de andre EL_Koplingstypene dekker behovet. Hva slags node det er, angis med kodelisten EL_KoplingTypeEL_Koplingspunkt objekttype

Forgreiningspunkt. Ofte konstruert som skinne der strøm blir fordelt/forgreina (uten noen slags transformasjon/omforming) Er ofte plassert i et skap.


EL_Vindturbin objekttype

En kontainer som betegner en hel "vindmølle". En Vindturbin har en generator. Flere vindturbiner inngår i et kraftstasjon.EL_Kraftstasjon objekttype

Anlegg for å produsere elektrisitet. Merk. Dette er kontaineren som samler sammen alle komponentene i en kraftstasjon: - generatorer (EL_Generator) - transformatorer - vindurbin (EL_Vindturbin) - matepunkt (EL_Matepunkt) Fra standarddokumentet SOSI Ledning 4.5: Kraftstasjoner leverer elektrisitet ut på el-nettet. En kraftstasjon har en eller flere generatorer som produserer elektrisitet.. I modellen skilles det på kontainer-objekttypen EL_kraftstasjon (som består av generatorer, transformatorer og et bygg) og på EL_matepunkt (det logiske punktet i nettet der elektrisiteten mates inn på el-nettet) For vannkraftverk er den interne plasseringen av delene i kraftstasjonen oftest av liten interesse å utveksle, siden delene (generatorene og transformatorene) stort sett er inne i kraftstasjonen, og kun få har tilgang dit. For vindkraftverk er det imidlertid litt annerledes. Et vindkraftverk består av flere vindturbiner. Hver vindturbin er fysisk adskilte objekter plassert i ”friluft” med flere hundre meters avstand, og plasseringen av hver enkelt må oftest godkjennes av offentlige myndigheter. I modellen er det definert egen objekttype for EL_Vindturbin som kontainer. En vindturbin består av bl.a. en generator, en rotor og ei ofte høg mast.


EL_Nettstasjon objekttype

Transformatorstasjon som leverer 230V Merknad: Skille mellom høyspent og lavspent for deling ut til forbrukere.


EL_Mast objekttype

Konstruksjon for å feste ledninger eller andre objekter i. Kan bestå av en eller flere stolper. Kan være konstruert i tre, metall, kompositt eller betong.


EL_Generator objekttype

Den komponenten som produserer elektrisitet. Den kan "drives" på ulike måter (vann, gass, vind....)
EL_Sikring objekttype

innretning som skal hindre brann eller teknisk ødeleggelse i forbindelse med overbelastning eller kortslutning av elektriske strømkretser. (Kilde: Wikipedia)
EL_Tilknytningspunkt objekttype

Node i nettverket som markerer en overgang til anna nettverk med andre eiere ("Leveringspunkt") Eksempel: En node der en knytter til en bygning.


EL_Transformator objekttype

Transformator i distribusjonsnett, transformerer fra høy- til lavspenning.


EL_Jordingspunkt objekttype

Elektrode som har til oppgave å lede feilstrøm og overspenninger til jord. Ref NS3420 / WN1 - Jordingsmateriell / WN1:1 Funksjon 1 Jordelektrode


EL_Abonnent objekttype

Brukes det det er behov for å knytte informasjon om en bestemt EL-abonnementsavtale til et tilknytningspunkt. Kilde: EL HedmarkOpplandEL_Transformatorstasjon objekttype

stasjon som transformerer elektrisitet fra et høyspentnivå til et lavere Merk: Transformatorstasjon som transformerer ned til 230V, betegnes Nettstasjon (EL_Nettstasjon)


EL_Omformerstasjon objekttype

stasjon som omformer elektrisiteten fra 50 Hz trefase til 16 2/3 Hz enfase slik at den kan brukes til drift av tog på baneEL_Armatur objekttype

selve det elektriske punktet som gir lysEL_Belysningspunkt objekttype

Kontainer-objekttype for å representere det logiske belysningspunktet. Merknad: Inneholder en eller flere EL_Armaturer. Kan være plassert på en rekke måter, jfr punktplassering


EL_Skjøt objekttype

Innretning for fast sammenføying av kabler.


EL_Feilindikator objekttype

Fastmontert retningsbestemt indikator som kan vise hvilken retning en eventuell feil i HS-nettet befinner seg.


EL_Matepunkt objekttype

punkt der elektrisitet blir matet inn på nettet, fra en kraftstasjon


EL_Bryter objekttype

Innretning for å bryte eller lukke en strømkrets.


EL_Tamp objekttype

løs ende i nettverket, ikke tilknyttet noe


Jordingsledning objekttype

Lagt til etter diskusjon i tele/Signal-gruppa og også etter tilbakemeldinger fra Eidsiva.