Kulturområder

Geovekst Erstattet 4.6

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Kulturområder

Viser treff 1 - 3 av 3


Park objekttype

grøntområde i by- eller tettbygd område, opparbeidet og vedlikeholdt med plenareal, beplantninger, vannpartier og lignende


Gravplass objekttype

område for gravstøtter, begravelsesplass og kirkegård