EndringerTilFKB-Bygning-20191101

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse: Leveranser av bygningspunkt-endringer fra Matrikkelen til Sentral FKB. Komponent 1: Finner hvilke endringer i Matrikkelen som er relevante for oppdatering i FKB-Bygning, -og tilrettelegger disse for oppdatering i SFKB. FKB-Bygning inneholder ikke "Bygningsendring" (f.eks tilbygg) eller utgåtte Bygninger (f.eks revet/brent) Produktet skal leveres som SOSI-filer innenfor en angitt tidsperiode. F.eks: ..TIDSROM "2019-11-13 06:00:26 - 2019-11-13 10:39:04" Ved neste uttak er det et poeng at tidspunkt for start periode er likt tidspunktet for slutt periode for forrige uttak (= forrige datauttaksdato)

Viser treff 1 - 10 av 10UtgåttBygningFKB objekttype

Omfatter bygninger som er slettet fra matrikkelen (Delete) i løpet av angitt periode og bygninger som har endret bygningsstatus til en av "utgåtte-statusene": - BygningErRevetEllerBrent = BR - ByggingAvlyst = BA - BygningsnummerErUtgatt = BU -Bygning Flyttet = BF


NyEndretBygningFKB objekttype

Omfatter bygninger som er nye eller endret fra matrikkelen i løpet av angitt periode og som har eller får Bygningsstatus i henhold til Bygningsstatus-kodelisten til "EndringerTilFKB"


NyEndretUtgått objekttype

Fellesegenskaper til UtgåttBygningFKB og NyEndretBygningFKB


SefrakIdent datatype

sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt.


BygningstypeKode kodeliste

beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til., - unntatt de skjermingsverdige bygningstypene.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


BygningsstatusKode kodeliste

Lovlige statuser for bygningstiltak.


TypeEndringFKB kodeliste

endringsstatus for objektet