Bygg-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: bygninger er sammensatt av en eller flere bygningsenheter. Denne standarden beskriver bygningsenheten, og ikke relasjonen mellom bygningen og de respektive bygningsenheter. Disse relasjonene kan kun leses ut fra de geometriske representasjonene. Derimot er relasjonen mellom bygningsenheter og SEFRAK-bygg ivaretatt

Viser treff 1 - 7 av 7

BeskrivendeBygningslinjer pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0\BeskrivendeBygningslinjer

Erstattet

4.0


Bygninger pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0\Bygninger

Erstattet

4.0


Bygninger-kommunalTilleggsdel pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0\Bygninger-kommunalTilleggsdel

Erstattet

4.0


Bygningsavgrensning pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0\Bygningsavgrensning

Erstattet

4.0


Bygningsvedheng pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0\Bygningsvedheng

Erstattet

4.0


Takoverbygg pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0\Takoverbygg

Erstattet

4.0