Skiltportal

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene

Viser treff 1 - 6 av 6
Skiltportal objekttype

Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene


OppsettingsutstyrSkiltportal kodeliste

Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet


TypeSkiltportal kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av