Referansedata Videostasjoner

Havforskningsinstituttet Gyldig 20221201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Referansedata Videostasjoner. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i kystsonen. Det er basert på videoanalyse og viser stedene der kartleggingsprosjektet Marine Grunnkart I Kystsonen har samlet inn videomateriale.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/ReferansedataVideostasjoner/20221201

Viser treff 1 - 10 av 10


Videostasjon objekttype

Stasjon der kartleggingsprosjektet Marine Grunnkart I Kystsonen har samlet inn videomateriale.


GenerelleEgenskaperVideostasjon objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based