Trafikkulykke

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 26 av 26

Lagre som:
Trafikkulykke objekttype

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader


BebyggelseTrafikkulykke kodeliste

Bebyggelse på ulykkesstedet.


HistoriskVegkategori kodeliste

Vegkategori på ulykkestidspunktet.
StedfestingensNøyaktighet kodeliste

Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykkeFartsgrenseTrafikkulykke kodeliste

Angir fartsgrense på ulykkesstedet


Stedsforhold kodeliste

Stedsforhold på ulykkessted


Uhellskode kodeliste

Angir hvilken type uhell trafikkulykken er karakterisert som. Uhellskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. Hvis den enheten/trafikanten som antas å ha vært uhellsutløsende ikke har blitt skadet, og det ikke kan verifiseres at


RegistreringStatus kodeliste

Merke for om alle data om ulykken er registrert eller ikke.


Lysforhold kodeliste

Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt.


AlvorligsteSkadegrad kodeliste

Alvorligste skadegrad i ulykken


ForsterketVegoppmerking kodeliste

Angir i hvilken grad vegen der trafikkulykka skjedde hadde forsterket vegoppmerking


UkedagTrafikkulykke kodeliste

UKEDAG FRA 1 TIL 7 SOM ANGIR DAGEN ULYKKEN INTREFFER PÅ.


KildeForUlykken kodeliste

Kilde for ulykken.


Værforhold kodeliste

Værforhold på ulykkessted/tidspunkt.


Midtdeler kodeliste

Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde


AlternativUhellskode kodeliste

Angir hvilken type uhell trafikkulykken alternativt kan karakteriseres som. Denne skal bare angis i tilfeller hvor den endelige uhellssituasjonen skiller seg fra den utløsende, eller at en annen uhellskode kan beskrive vesentlige deler av hendelsesforløpe


UhellKategori kodeliste

Beskriver ulykken med hensyn på innblanda trafikkanterFøreforhold kodeliste

FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED


OkSSB kodeliste

Om STRAKS-ulykka er sjekket Ok mot SSB