Statlig sikra friluftslivsområder

Miljødirektoratet Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Produktspesifikasjon for Statlig sikra friluftslivsområder

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/StatligSikraFriluftsliv/2.0

Viser treff 1 - 27 av 27


Teiggrensepunkt objekttype

koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen. For statlig sikra friluftlivsområder vil Teiggrensepunkt snappes fra matrikkelen ved etablering av områder. Ved registrering av grenser for statlig sikra områder kan grensepunktene for objekttypen SikraFriluftlivsomrAvgrensing registreres som Teiggrensepunkt. Når avgrensingen hentes fra Matrikkelen og Teiggrensepunkt er registrert, skal teiggrensepunktet registreres.


SikraFriluftslivsomrAvgrensning objekttype

avgrensning av et sikra friluftslivsområde


SikraFriluftslivsområde objekttype

områder hvor det offentlige har kontroll over arealbruken gjennom eierskap eller servituttavtale


Fellessegenskaper_statligSikra objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for objektet statlig sikra friluftslivsområder.


FellesegenskaperGrensepunkt objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og som benyttes for objekttypene SikraFriluftslivsomrAvgresning og for Teiggrensepunkt (datafangstdato og kvalitet).


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingenIdentifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Note2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


GrensepunkttypeKode kodeliste

Kodeliste for hvordan grensepunkt kan være merket eller bestemt.


FriluftsområdeBruksfrekvens kodeliste

angivelse av hvor mye et område brukes


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


FriluftslivTilrettelegging kodeliste

tilrettelegging som er gjort innenfor friluftslivsområdet


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


FunksjonshGruppe kodeliste

angir hvilke gruppe av funksjonshemmede området er tilrettelagt for


FriluftslivsområdeEgnethet kodeliste

angir om området er spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til


FriluftsområdeBrukergrupper kodeliste

angir hvor brukerne kommer fra


FriluftslivSikring kodeliste

angir om staten eller kommunen har bidratt til sikring av området


TilretteleggingFunksjonsh kodeliste

angir hvilke funksjoner i området som er tilrettelagt for funksjonshemmede


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis eiendomsgrenser) – beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0


GrensemerkeNedsattIKode kodeliste

Inneholder informasjon om hva grensemerket er nedsatt i.


FriluftslivsområdeVerdi kodeliste

områdets betydning for friluftslivet


FriluftslivsområdeDriftstilsyn kodeliste

angir ansvarlig instans for drift og tilsyn med området