Matrikkelen

Kartverket Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Dette er den fulle modellen over data som lastes over fra matrikkelen til kopibasen via endringsloggklient

Viser treff 1 - 6 av 6

Kommune pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen\Kommune

Utkast

1.0


MatrikkelFelles-kommnr pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen\MatrikkelFelles-kommnr

Utkast

1.0


SOSI objekt MatrikkelKopiForDistribusjon pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen\SOSI objekt MatrikkelKopiForDistribusjon

Utkast

1.0


Bygningspunktleveranser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen\Bygningspunktleveranser

Utkast

1.0


Nasjonal hovedinndeling pakke

underkapittelet inneholder nasjons-, fylkes- og kommuneinndeling. I tillegg er det et underkapittel som beskriver forvaltningsmodell for riksgrense

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen\Nasjonal hovedinndeling

Utkast

1.0


Adresseleveranser pakke

2014-02-17 EO: Laget denne som kopi av 4.5, for videre revisjon.. test 2017-10-04 : Gått gjennom navning og multiplisitet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen\Adresseleveranser

utkast

4.6