GeotekniskLabDatatyper

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5

SykliskSkjærLogg datatype

data fra syklisk skjærprøving i laboratoriet<engelsk>data from cyclic shear testing in the laboratory</engelsk>


ØdometerLogg datatype

data fra en-dimensjonal deformasjonsprøving i laboratoriet<engelsk>data from one-dimensional deformation testing in the oedometer</engelsk>


SykliskTriaksialLogg datatype

data fra syklisk treaksialprøving i laboratoriet<engelsk>data from cyclic triaxial testing in the laboratory</engelsk>


StatiskTriaksialLogg datatype

data fra statisk treaksialprøving i laboratoriet<engelsk>data from static triaxial testing in the laboratory</engelsk>


StatiskSkjærLogg datatype

data fra statisk skjærprøving i laboratoriet<engelsk>data from static shear testing in the laboratory</engelsk>