Turistveg

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Strekning der vegen har status "Turistveg" eller det er planlagt at den skal få denne statusen.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5

Lagre som:
Turistveg objekttype

Strekning der vegen har status "Turistveg" eller det er planlagt at den skal få denne statusen.


StatusTuristveg kodeliste

Angir hvilken status turistvegen har