Faunapassasje

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6
Faunapassasje objekttype

Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg


TypeFaunapassasje kodeliste

Angir hvilken type utforming passasjen har


FormålFaunapassasje kodeliste

Angir om passasjen er tilrettelagt for akvatiske og/eller terrestriske organismer.