Skråfoto

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5


Skråfoto objekttype

fotografi over et landareal med fotoretning skrått ned på jordoverflaten -- Definition -- designation of an individual oblique photo, with the necessary attributes


Skråfotogrense objekttype

avgrensning av skråfotoområde -- Definition -- delimitation of oblique photo area


Pixelstørrelse datatype

bildeoppløsning -- Definition - - image resolution


Bildeinformasjon datatype

detaljinformasjon om et bilde -- Definition - - datailed information about an image