Fartsgrense, variabel

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.

Viser treff 1 - 7 av 7
Fartsgrense, variabel objekttype

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.


TypeFartsgrense, variabel kodeliste

Angir hvilken type variabel fartsgrense det er.


UkedagFartsgrense, variabel kodeliste

Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.


FartsgrenseVerdiFartsgrense, variabel kodeliste

Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom.