N2000 Kartdata

Kartverket Gyldig 20230401

produktspesifikasjon

Beskrivelse: N2000 Kartdata er kartografisk redigert i forhold til presentasjonsregler tilpasset måletokk 1:2.000 000.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/N2000/20230401

Viser treff 1 - 9 av 9

Generelle typer pakke

Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Generelle typer

Gyldig

1.0


Administrative_områder pakke

Administrative områder inneholder grenser for fastlands Norge, og inndelingen av Norge i kommuner og fylker.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Administrative_områder

Gyldig

1.0


Arealdekke pakke

Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Arealdekke

Gyldig

1.0


Bygninger_og_anlegg pakke

Bygninger og anlegg inneholder utelukkende menneskeskapte objekter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Bygninger_og_anlegg

Gyldig

1.0


Høyde pakke

Høyde inneholder høydekurver og terrengpunkter som er nødvendig for å beskrive terrengets form over havflaten, samt høydelag.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Høyde

Gyldig

1.0


Restriksjonsområder pakke

Restriksjonsområder inneholder nasjonalparker med grenser, vernet etter Lov om naturvern (19. juni, nr. 63, 1970)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Restriksjonsområder

Gyldig

1.0


Samferdsel pakke

Samferdsel inneholder menneskeskapte kommunikasjonslinjer, samt jernbanestasjoner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Samferdsel

Gyldig

1.0


Stedsnavn pakke

Stedsnavn inneholder stedsnavn beregnet på presentasjon sammen med øvrig informasjon i kartet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Stedsnavn

Gyldig

1.0