Bruksklasse, 12100-vegnett, uoffisiell

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Angir bruksklasse for 12/100 - vegnett. Foreløpig versjon for intern bruk.