Fylling

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Skråflate som er del av begrensningen av et fyllingsvolum. I tillegg til ei eller to fyllinger (evt. en på hver side av vegen) begrenses fyllingsvolumet av vegens planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for fylling.

Viser treff 1 - 5 av 5
Fylling objekttype

Skråflate som er del av begrensningen av et fyllingsvolum. I tillegg til ei eller to fyllinger (evt. en på hver side av vegen) begrenses fyllingsvolumet av vegens planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for fylling.


TypeFylling kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av