Bruksklasse, normaltransport

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.