Døgnhvileplass

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.

Viser treff 1 - 30 av 30
Døgnhvileplass objekttype

Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.


ToalettDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er tilgang til toalett.


TrådløstInternettDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er tilgjengelig trådløst internett på stedet.


VedlikeholdsansvarligDøgnhvileplass kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


SnøryddingsrampeDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er snøryddingsrampe i tilknytning til døgnhvileplassen, dvs. sted hvor det er lagt til rette for å kunne fjerne snø fra kjøretøyet.


ReserveringssystemDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er mulig å forhåndsreservere plass.


TilrettelagtForModulvogntogDøgnhvileplass kodeliste

Angir hvorvidt døgnhvileplassen er tilrettelagt for modulvogntog.


GangavstandTilServicetilbudDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er gangavstand til servicetilbud.


FarligGodsDøgnhvileplass kodeliste

Angir hvordan det er tilrettelagt for kjøretøy som transporterer farlig gods.


KioskDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er kiosk i tilknytning til plassen.


VaskeplassForTrailereDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er vaskeplass for trailere/vogntog.


LokalisertVedDøgnhvileplass kodeliste

Angir hvor døgnhvileplass er lokalisert.


BelysningDøgnhvileplass kodeliste

Angir om plassen er belyst.


KameraovervåkningDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er kameraovervåkning av området.


KafeteriaDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er kafeteria i tilknytning til plassen.


StengtMedBommerDøgnhvileplass kodeliste

Angir om plassen er stengt med bommer.


VaktordningDøgnhvileplass kodeliste

Angir hvilken type vaktordning det er i tilknytning til området.


SystemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitetDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er system som melder tilgjengelig kapasitet.


SkiltetAtkomstDøgnhvileplass kodeliste

Angir hvilken skilting det er i forbindelse med døgnhvileplass.


KollektivtilbudTilSentrumDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er kollektivtilbud til sentrum.


DrivstoffyllingsanleggDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er anlegg for fylling av drivstoff.


EierDøgnhvileplass kodeliste

Angir hvem som er eier.


GebyrForStrømDøgnhvileplass kodeliste

Angir hvorvidt det er gebyr for å bruke strøm.


TerminalLogistikkområdeDøgnhvileplass kodeliste

Angir om lokaliseringen er i et viktig målpunktområde for godstransport.


OppholdsromDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er oppholdsrom for hvilende.


DusjDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er tilgang til dusj.


TilgangTilStrømDøgnhvileplass kodeliste

Angir om det er tilgang til strøm. F.eks. til aggregater og andre formål.