Gangadkomst

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område.

Viser treff 1 - 11 av 11
Gangadkomst objekttype

Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område.


DekkekvalitetGangadkomst kodeliste

Dekkekvalitet på gangadkomst.


BelegningGangadkomst kodeliste

Angir hvilken type belegning gangadkomsten har. Angi det som er mest av.


BelysningGangadkomst kodeliste

Angir om gangadkomst er belyst.


PunkthinderGangadkomst kodeliste

Angir om det finnes hindringer i form av stolper, skilt, benker etc. som reduseres minste frie bredde langs gangadkomst.


NivåforskjellGangadkomst kodeliste

Angir om det er nivåforskjell mellom fra- og tilsted.


AdkomstFraTilGangadkomst kodeliste

Angir hva det er adkomst til og fra hvor.


StigningGangadkomst kodeliste

Angir største stigningsgrad mellom fra- og tilsted.