Brøytestikk

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1). Merknad: Det skal registreres separate forekomster av kantstolper/refleks for hver side av vegen.

Viser treff 1 - 8 av 8
Brøytestikk objekttype

Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1). Merknad: Det skal registreres separate forekomster av kantstolper/refleks for hver side av vegen.


PermanentBrøytestikk kodeliste

Angir om vegobjektet er permanent eller midlertidig/sesongbetinga. Angir om brøytestikk er fast montert hele året, eller om de tas ned i sommersesongen.


OptiskLedningBrøytestikk kodeliste

Angir om brøytestikk benyttes for optisk ledning.


RefleksBrøytestikk kodeliste

Angir om det er refleks i tilknytning til vegobjektet og ev. hvilken type. Angir om brøytestikk har refleks eller ikke.


TypeBrøytestikk kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.