Skiltplate

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: Plate med skiltmotiv.

Viser treff 1 - 14 av 14
Skiltplate objekttype

Plate med skiltmotiv.


Skiltform kodeliste

Angir hvilken form skiltplaten har


StørrelseSkiltplate kodeliste

Angir størrelse av vegobjekt


Klappskilt kodeliste

Angir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke.


Farge kodeliste

Angir hovedfarge til vegobjektet (bunnfarge).


TosidigPlateMedUlikeMotiv kodeliste

Angir om skiltplaten er tosidig og det er ulike motiv på hver av sidene


Folieklasse kodeliste

Angir folieklasse på skiltplate


Ansiktsside_RettetMot kodeliste

Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.


TekstSymbolhøyde kodeliste

Angir størrelse på tekst/symbol


Skiltnummer kodeliste

Gir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050)


BelysningSkiltplate kodeliste

Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.