Datatyper og kodelister

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: datatyper og kodelister

Viser treff 1 - 5 av 5


Kystreferanse kodeliste

kystkonturens referansenivå


Kystkonstruksjonstype kodeliste

angivelse av kystkonturens konstruksjon


VannSperretype kodeliste

inndeling av hjelpelinjer for avgrensning og oppdeling av vannflater


VannBredde kodeliste

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger