FKB Servitutt

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

FKB-Servitutt produktspesifikasjon

Spesifikasjonen omfatter stedfesting av positive og negative servitutter. FKB-Servitutter 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Servitutter og Eiendomsinformasjon versjon 4.0.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt

Gyldig

4.6