BygningsmessigeAnlegg

Geovekst Gyldig 5.0.2

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg

Viser treff 1 - 11 av 11
Fundament objekttype

støpt underlag for frittstående konstruksjoner Merknad: Selve konstruksjonen oppå fundamentet og dens funksjon vil være kartlagt som egne objekter. For eksempel stolper, master, rørgater, brupilarer, vindturbiner, helikopterlandingsplasser mv.


Tårn objekttype

høy bygningsmessig konstruksjon hvor høyden er stor i forhold til bygningens areal i grunnplanet Merknad: Omfatter alle tårn med unntak av de som er registrert i matrikkelen og de som har en mer spesifisert beskrivelse, som f.eks. tank. Eksempel: Måletårn og stupetårn


Avfallsbeholder objekttype

Større tank eller annen type beholder for avfall


Trapp objekttype

trapp som ikke står i tilknytning til en bygning Merknad: Kan også brukes på rullestolramper etc.


Tank objekttype

lukkede kar for oppbevaring av gass eller væsker som ikke er registrert som bygning


Pipe objekttype

frittstående rørformete innretninger for transport av avgasser Merknad: Piper kan forskjellig tverrsnitt (må ikke være sirkulære)


Flaggstang objekttype

lang rett stang for heising av flagg


Brønn objekttype

lite bygningsmessig anlegg for uttak av ferskvann