Bruksklasse, 12100-vegnett

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Gjeldende bruksklasse for 12/100 - vegnett i vegliste.