N250 Kartdata

Kartverket Gyldig 20230401

produktspesifikasjon

Beskrivelse: N250 Kartdata er kartografisk redigert i forhold til presentasjonsregler tilpasset måletokk 1:250 000.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/N250/20230401

Viser treff 1 - 9 av 9

Generelle typer pakke

Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Generelle typer

Gyldig

1.0


Administrative_områder pakke

Administrative områder inneholder grenser for fastlands Norge, og inndelingen av Norge i kommuner og fylker.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Administrative_områder

Gyldig

1.0


Arealdekke pakke

Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som foss og lufthavn.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke

Gyldig

1.0


Bygninger_og_anlegg pakke

Bygninger og anlegg inneholder utelukkende menneskeskapte objekter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger_og_anlegg

Gyldig

1.0


Høyde pakke

Høyde inneholder høydekurver og terrengpunkter som er nødvendige for å beskrive terrengets form over havoverflaten, samt trigonometriske punkter. Generelt brukes 100 meter ekvidistanse, mellomkurver med 50 meter ekvidistanse forekommer i noen områder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Høyde

Gyldig

1.0


Restriksjonsområder pakke

Restriksjonsområder inneholder: - Områder vernet etter Lov om naturvern - Grenser som ikke er tilknyttet de administrative områdene (skytefeltgrenser)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Restriksjonsområder

Gyldig

1.0


Samferdsel pakke

Samferdsel inneholder menneskeskapte kommunikasjonslinjer og jernbanestasjoner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel

Gyldig

1.0


Stedsnavn pakke

Stedsnavn inneholder stedsnavn beregnet på presentasjon sammen med øvrig informasjon i kartet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Stedsnavn

Gyldig

1.0