Grøft, åpen

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.

Viser treff 1 - 6 av 6
Grøft_Åpen objekttype

Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.


MaterialeGrøft_Åpen kodeliste

Angir hvilket materiale grøfta i hovedsak ligger i/er omsluttet av. Evt belegning skal ikke oppgis her.


TypeGrøft_Åpen kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av