BruerOgTuneller

Geovekst Gyldig 5.0.2

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller

Viser treff 1 - 9 av 9
Stikkrenne objekttype

gjennomløp på tvers av veg-eller jernbane med overliggende fylling og lysåpning mindre enn 1m


Kulvert objekttype

gjennomløp på tvers av veg-eller jernbane med overliggende fylling og lysåpning mellom 1m og 2,5m


Brudetalj objekttype

markante detaljer på bru som ikke registreres gjennom andre objekttyper Eksempler: - Brutårn for hengebruer. - Bæreelement for brukonstruksjon.


Tunnelportal objekttype

spesielt byggverk som sammenbinder tunnel og åpen veg


Bru objekttype

konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur.


Brutrafikktype kodeliste

ulike former for trafikk en bru er bygget for