Aapen

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 31 av 31


Renne objekttype

Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft


GroeftAapen objekttype

Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.


ElvBekk objekttype

Vannvei for rennende vann


Kanal objekttype

Rennende vann der forløpet er menneskeskapt


BassengMagasin objekttype

Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.


PlastringErosjonssikring objekttype

Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.Vannspeil objekttype

uspesifisert vann avgrenset av kontur, vannkontur etc.


StikkrenneKulvert objekttype

Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.


TypeUtloep kodeliste

Angir hvilken type utløp det er i ei stikkrenne


Fontenetype kodeliste

beskrivelse av type fontene -- Definition - - description of the type of fountain


SpesielleHensynFiskevandring kodeliste

Angir om det skal tas spesielle hensyn i forhold til fiskevandring. For mer info se datterobejkt av type "Fysisk inngrep i vannforekomst".TypeInnloep kodeliste

Angir hvilken type innløp det er i ei stikkrenne


TypePlastringErosjonssikring kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


TypeOvervannsrenne kodeliste

Angir hvilken type objektet er av


BruksomraadeBassengMagasin kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det harBruksomraadePlastringErosjonssikring kodeliste

Angir hvilken type erosjon/glidning det sikres mot.


Tverrsnittsform kodeliste

Angir hvilken type tverrsnitt gjennomløpskonstruksjon har.


VannBredde kodeliste

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekningerBruksomraadeStikkrenneKulvert kodeliste

Angir hva stikkrenne kulvert primært brukes til.


TypeGroeftAapen kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


MaterialeGroeftAapen kodeliste

Angir hvilket materiale grøfta i hovedsak ligger i/er omsluttet av. Evt belegning skal ikke oppgis her.


Vannoverdekning kodeliste

Angir hvor mye av konstruksjonen som er under vann.