Gassmåler

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6
Gassmåler objekttype

Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel


VedlikeholdsansvarligGassmåler kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


TypeGassmåler kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av