Gassmåler

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel

Viser treff 1 - 7 av 7

Lagre som:
Gassmåler objekttype

Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel


VedlikeholdsansvarligGassmåler kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet


EierGassmåler kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


TypeGassmåler kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av