Arealplanprosjekt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Planbestemmelser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplanprosjekt\Planbestemmelser

1.0


Reguleringsplaner produktspesifikasjon

Dette applikasjonsskjemaet er en "oppgradert" versjon av applikasjonsskjemaet i produktspesifikasjonen "Reguleringsplaner 20120416". Oppgraderingen består i at den opprinnelige modellen er på vei til å bli tilpasset GML og Geosynkronisering. NB! Bør revideres når det foreligger en "offisiell versjon" av GML/Geosync-oppgraderingen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplanprosjekt\Reguleringsplaner

Ukjent

20160603