GeotekniskSondering

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 10 av 10

GeotekniskSonderingProsedyrer pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskSondering\GeotekniskSonderingProsedyrer

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskSonderingKodelister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskSondering\GeotekniskSonderingKodelister

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskSonderingDatatyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskSondering\GeotekniskSonderingDatatyper

Tilbaketrukket

1.0


KombinasjonSondering

kombinasjon av boremetodene dreietrykksondering og fjellkontrollboring som gjør det mulig å bore både i løsmasse og berg<engelsk>combination of the boring methods rotary pressure sounding and rock control boring which enables drilling in both soils and rock.</engelsk>


DynamiskSondering

sondering som benytter slag på borstrengen ved penetrasjon, benevnes også som ramsondering, flere liknende metoder aktuelle<engelsk>sounding using strokes on the drill string during penetration, several similar methods are applicable</engelsk>


StatiskSondering

sonderingstype som brukes for å bestemme lagdeling i løsmasser og dybde til fast grunn, og utføres med en konstant nedpressingshastighet og rotasjonshatighet.<engelsk>sounding method used for identification of soil stratification and depth to firm layers, performed with constant penetration and rotation rate</engelsk>