Friksjonsforbedring

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Strekning der det er spesielle krav om vintervedlikehold i form av salting, sanding etc.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5




Friksjonsforbedring objekttype

Strekning der det er spesielle krav om vintervedlikehold i form av salting, sanding etc.


TypeFriksjonsforbedring kodeliste

Angir hvilken type friksjonsforbedring det er tale om