Vegreferanse

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Veg, hp, meter-fra/til Etc (Lovlig del av vegnettet)

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 13 av 13

Lagre som:
Vegreferanse objekttype

Veg, hp, meter-fra/til Etc (Lovlig del av vegnettet)


Vegkategori kodeliste

Angir vegkategori


Brkode1 kodeliste

Angir bruddkode 1


VegstatusOver kodeliste

Angir overordnet vegstatus


Konnekteringslenke kodeliste

En lenke i vegnettet som eksisterer kun for å knytte sammen andre lenker. For eksempel vil dette være kobling mellom to veger der kryssområdet fysisk hører til den ene vegen, forlengelsen av et svingefelt som beskriver en kjørebevegelse midt i et kryss, e


Fellesvegkode kodeliste

Angir fellesvegkode


Envegsregulering kodeliste

Angir om det er envegsregulert


Vegstatus kodeliste

Angir vegstatus


Brkode2 kodeliste

Angir bruddkode 2