GeotekniskKontrollMåling

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 9 av 9

GeotekniskKontrollProsedyrer pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskKontrollMåling\GeotekniskKontrollProsedyrer

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskKontrollKodelister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskKontrollMåling\GeotekniskKontrollKodelister

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskKontrollDatatyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskKontrollMåling\GeotekniskKontrollDatatyper

Tilbaketrukket

1.0


HelningMåling objekttype

måling av helning og vertikalitetsavvik i felt Merknad: aktuelt ved helningsmåling av spuntvegger og støttekonstruksjoner <engelsk>measurement of inclination, i.e. deviation between the penetration axis from the vertical axis Note: used for measurement of soil movement, sheet pile walls and other support structures</engelsk>


DeformasjonMåling objekttype

undersøkelse for måling av setninger og deformasjoner i felt<engelsk>investigation for measurement of settlements and deformations in the field</engelsk>