Trafikkspeil

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 9 av 9

Lagre som:
Trafikkspeil objekttype

Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.


EierTrafikkspeil kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Materialtype_Speil kodeliste

Angir hvilken materialtype trafikkspeilet er laget av


OppsettingsutstyrTrafikkspeil kodeliste

Angir hva trafikkspeilet er festet på.


VedlikeholdsansvarligTrafikkspeil kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


UtformingTrafikkspeil kodeliste

Angir hvordan trafikkspeilet er utformet