Fortau

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1)

Viser treff 1 - 6 av 6
Fortau objekttype

Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1)


Belegning kodeliste

Angir hvilken belegning det er på fortauet.


Varmekabler kodeliste

Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet